Električni bicikli

Prema zakonu od 21. lipnja 2013. godine, bicikl je:

“vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od
0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale”

Nama su takva ograničenja neprihvatljiva i zato do daljnjega neće biti električnih bicikla u našoj ponudi.

Električne bicikle smo proizvodili od 2004.-2013. godine.
Pogledajte video primjere